NOVICA


Zadeni IPAD 2 mini

 
Tovarna podjemov, podjetniški inkubator Univerze v Maribor (Zavod IRP) v sodelovanju z Zavodom Antona Martina Slomška organizira nagradno igro ZADENI IPAD!

Vse kar moraš storiti je, da všečkaš Facebook strani Start:up Maribor, nato pa pošlješ printscreen všečkane strani na email naslov nagradnaigra@startupmaribor.si. V elektronsko sporočilo ne pozabiti pripisati še svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, naslov, starost, email, po potrebi tudi soglasje staršev). Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je seznanjenost in strinjanje s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ZADENI IPAD, ki so objavljeni spodaj in tudi na Facebook strani Start:up Maribor. Sodeluješ lahko do 27.11.2015 do 23.59 ure, žreb pa bo potekal 30.11.2015 v prostorih Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, v učilnici »valilnica dijaških idej« ob 10.35 uri. Nagrajenec/nagrajenka pa bo obveščen po emailu in objavljen na Facebook strani Startup Maribor.

Veselo všečkanje!
 

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »ZADENI iPad«

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI
1.1 Organizatorja nagradne igre sta Zavod IRP, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, ID za DDV SI18464696 v sodelovanju z Zavodom Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, ID za DDV SI26341395 (v nadaljevanju organizator).
 
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi s družabnim omrežjem Facebookom (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak zavod IRP kot upravljalec Start:up Maribor strani. Za vsebino nagradne igre sta izključno odgovorna organizatorja - in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.
 
1.3 Nagradna igra bo potekala v času od 10. 11. 2015 od 12:00 ure dalje in do vključno 27. 11. 2015 do 23:59 ure, na družabnem omrežju Facebook in preko emaila nagradnaigra@startupmaribor.si
 
1.4. Žrebanje bo izvedeno 30.11.2015, in takrat bo znan tudi zmagovalec/zmagovalka.
 
1.5 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na spletni strani http://www.startupmaribor.si/nagradna-igra
 
2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE
2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
 
2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo samo s podpisanim soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Oseba mora biti stara 18 let na dan zaključka nagradne igre (torej 27.11.2015), v nasprotnem primeru lahko sodeluje samo s podpisanim soglasjem staršev oz. zakonitih zastopnikov.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre, ter tudi splošnimi pogoji uporabe spletnega portala Start:up Maribor. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro in spletnim portalom Start:up Maribor.
 
3. NAVODILA NAGRADNE IGRE
3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebooku izvede sledeče dejanje:
  • na profilu Start:up Maribor (https://www.facebook.com/startupmaribor/?ref=ts&fref=ts), klikne ''všeč mi je'' oz. ''like'' na to stran.
  • na email nagradnaigra@startupmaribor.si nato udeleženec pošlje zaslonsko sliko oziroma ''print screen'', da je na Facebook profilu Start:up Maribor kliknil ''všeč mi je'' oz. ''like'' in v email pripiše svoje obvezne kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, starost (če so mlajši od 18 let tudi soglasje staršev) in elektronsko pošto.
  • Vsi, ki izpolnijo zgoraj navedene pogoje, se uvrstijo v nagradno žrebanje. Udeleženec lahko sodeluje samo enkrat.
 
3.2 Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o resničnosti podatkov, udeleženca izloči iz akcije.
 
3.3 Vsak udeleženec nagradne igre se s prijavo strinja, da se fotografija in njegovi podatki lahko objavijo na Facebook profilu in spletnih portalih organizatorja. Vse ostane objavljeno ves čas trajanja akcije, tudi če se udeleženec nagradne igre odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjaviti od nagradne igre.
 
3.4 Izmed vseh prijavljenih, bo organizator izžrebal zmagovalca  30. 11. 2015  in ga razglasil preko svojega Facebook profila ter email naslova iz katerega je poslal vse zahtevane podatke za nagradno igro.
 
3.5 S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči:
- daje soglasje, da lahko organizatorja nagradne igre poslano fotografijo oz. poslan email, ki je potreben za sodelovanje v nagradni igri, brez omejitev uporablja v promocijske namene.
 
3.6 Organizator nagradne igre ne odgovarja za nadaljnje širjenje fotografij na družbenih omrežjih, ki niso del spletne komunikacije Start:up Maribora.
 
4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE
4.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil 1 (eno) nagrado, in sicer: 
- 1x Ipad mini II, kar bo objavljeno tudi na FB profilu organizatorja, zmagovalec pa bo obveščen tudi po email naslovu
 
4.2 Vsi udeleženci, ki so uspešno in pravilno opravili nalogo iz nagradne igre, sodelujejo v nagradnem žrebu: 
- izmed vseh prejetih elektronskih sporočil, ki ustrezajo navedenim pogojem, bo izbran en nagrajenec;
- žreb bo javen, potekal bo dne, 30. 11. 2015 na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, v učilnici »valilnica dijaških idej« ob 10.35 (čas glavnega odmora), kjer se bo iz bobna ali škatle naključno izžrebalo dobitnika;
- dobitnik nagrade bo obveščen po emailu in objavljen na FB strani organizatorja
- dobitnik mora nagrado prevzeti v roku 10 delovnih dni od datuma žrebanja
- organizatorja ne prevzemata morebitnih dodatnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade
 
4.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,
- se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v akciji v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili nagradne akcije.
- se ob preverjanju ustreznosti podatkov ugotovi, da stran Start:up Maribor nima več udeleženčevega ‘’všeč mi je’’ oz ‘’like’.
 
4.4 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade in do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

5. NAGRADA NAGRADNE IGRE
5.1 Nagrada je 1x iPad mini II, 16GB, 7.9-palčni Retina zaslon, Wi-Fi, procesor Apple A7 64-bit + M7, srebrne barve.
 
5.2 Nagrado podarja Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor v sodelovanju z Zavod IRP, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor
 
5.3 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.
 
5.4 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
 
5.5 Zavod Antona Martiona Slomška, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor, bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunala in plačala akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.
 
7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako ne prevzema odgovornosti, če strežnik v času trajanja nagradne igre ni dosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). 
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.
 
8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA
8.1 S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov, za namene izvedbe nagradne igre.
 
8.2 Udeleženci dovoljujejo objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila.
 
8.3 Vsak udeleženec akcije organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe akcije ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem.
 
9. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE
9.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na nagradnaigra@startupmaribor.si  V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bosta odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.
 
9.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Maribor, Republika Slovenija.
 
10. SPREMEMBE
10.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 
10.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na Facebooku Start:up Maribor in na spletnem portalu StartupMaribor.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre
Maribor, 10. 11. 2015
Avtor: Nataša Rus, 10. 11. 2015
 
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!