NOVICA


Prijave v pred-selekcijske postopke za P2, SK75 in SK200

Vsa inovativna start-up podjetja, ki želijo pridobiti financiranje Slovenskega podjetniškega sklada prek produktov P2, SK75 in SK200, morajo svoje vloge v postopke pred-selekcije prek enotnega centralnega prijavnega sistema oddati najpozneje do petka, 20. marca 2015, do 23:59 ure (priporočljivo je, da podjetja oddajo vlogo vsaj en dan prej pred rokom). V ta namen objavljamo opise produktov, celotno časovnico, pogoje in razloge za prijavo ter vas vabimo, da nam dodatna vprašanja glede prijav pošljete na FAQ@startup.si.
 

Produkti P2, SK75 in SK200 so namenjeni različnim faza rasti in ravoja podjetja

Vsak izmed produktov P2, SK75 in SK200 je namenjen za različne faze rasti in razvoja podjetja. Glede na to, da podjetje ne mora biti istočasno v več fazah razvoja, je možna prijava na enega izmed produktov. Ko podjetje doseže nov mejnik v fazi razvoja, se prijavi na naslednji produkt. Tako se npr. najprej prijavi na P2, v naslednjem odpiranju na SK75 in kasneje na SK200.
 • Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu. To pomeni, da imate poslovno idejo, subvencija pa je namenjena razvoju prototipa oziroma minimalno sprejemljivega produkta oziroma testiranju trga. Podjetje v tej fazi potrebuje identificiran problem, poslovno idejo in podjetniško ekipo.
Podjetnik Marko Mesarič o produktu P2.
 
 • Produkt SK75 je namenjen podjetjem, ki so s testiranjem na trgu že potrdili obstoj problema s prototipom ali minimalno sprejemljivim produktom (MVP) in potrebujejo investicijska sredstva za razvoj produkta in nadaljnje testiranje funkcionalnosti. Podjetje v tej fazi potrebuje potrjen obstoj poslovnega problema, ustrezno rešitev, prototip ali MVP, prve testne stranke, plan razvoja produkta in podjetniško ekipo. Produkt je primeren predvsem za podjetja, ki imajo potencial hitre rasti in nameravajo pridobiti novo rundo investicije od skladov tveganega kapitala v višini 200.000 EUR in več (najbolj ugodno vrednotenje na podlagi konvertibilnega posojila). 
Prejemnik P2 in SK50 o pomenu financiranja Slovenskega podjetniškega sklada za start-up podjetja.
 
 • Produkt SK200 je namenjen podjetjem, ki že imajo dokončan izdelek, ki ga prodajajo na trgu, imajo prisotnost ali zanimanje zasebnega investitorja, podjetja pa se pripravlja na vstop na globalne trge ter pridobitev večje investicijske runde s strani skladov tveganega kapitala. Podjetje potrebuje v tej fazi dokončan produkt, prve stranke, ki plačujejo za uporabo produkta, zasebnega investitorja (najmanj 40.000 EUR) in podjetniško ekipo, prav tako pa podjetje vstopa na mednarodne trge
Prejemnik investicije SK200 o pomenu oz. porabi sredstev.
  

Tabela za pomoč pri izboru in prijavi na produkte 

*Natančna starost podjetje je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
  

Za koga je produkt P2?

Za inovativna start-up podjetja, ki se nahajajo v zelo zgodnji fazi razvoja - gre za t.i. fazo 'problem - rešitev' oz. ujemanja problema in rešitve, v kateri razvijajo prototip produkta oziroma t.i. minimalno sprejemljiv produkt, bodo v letu 2015 na voljo zagonske spodbude v obliki subvencije. Prvi korak predstavlja sodelovanje v okviru pred-selekcijskega postopka z demo dnevom tekmovanja Start:up Slovenija 2015. V drugem koraku pa se morajo z vlogo prijaviti še na razpis P2 SPS. Podjetje mora biti ustanovljeno najkasneje do 28. februarja 2015.

Pomen sodelovanja v tekmovanju Start:up Slovenija skozi oči podjetnika.
  

Pred-selekcijski postopek za tekmovanje s P2

 • Sodelovanje v pred-selekcijskem postopku z demo dnevom tekmovanja Start:up Slovenija je obvezno za vsa podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 SPS.
 • Na demo dnevu tekmovanja Start:up Slovenija 2015 bodo podjetja lahko pridobila do 40 točk od 100 možnih za potrebe tega razpisa. Udeležba v enodnevni start-up šoli v Ljubljani, Novi Gorici ali Mariboru (udeležba sicer ni obvezna, je pa zelo priporočljiva), na kateri pilijo svoj poslovni model ter predstavitev.
 • Obvezna osebna predstavitev na demo dnevu, kjer se morajo obvezno predstaviti pred strokovno komisijo, sestavljeno iz podjetnikov, investitorjev in podjetniških svetovalcev.
ODDAJ PRIJAVO


Za koga sta produkta SK75 in SK200?

Produkt SK75

 • Za produkt se lahko potegujejo inovativna mikro in mala start-up podjetja, mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge). Podjetje mora biti registrirano najpozneje do oddaje prijave v pred-selekcijo.
 • Razpis je namenjen podjetjem, ki se nahajajo v t.i. fazi 'product-market fit' oziroma v 'produkt – trg' fazi in lahko prek razpisa SK75 pridobijo konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR, pri čemer ni zahteve po sočasni prisotnosti dodatnega zasebnega investitorja (pridobijo pa se dodatne točke).
 • Ta sredstva so podjetjem na voljo za testiranje hipotez na pilotnih trgih, prve tržne raziskave, navezovanje stikov s potencialnimi kupci in dokončanje razvoja prototipa oz. MVPja skladno z zahtevami trga. 

ODDAJ PRIJAVO


Produkt SK200

 • Za produkt se lahko potegujejo inovativna mikro in mala start-up podjetja, mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge). Podjetje mora biti registrirano najpozneje do oddaje prijave v pred-selekcijo.
 • Razpis je namenjen podjetjem, ki se pripravljajo na globalno rast in lahko prek razpisa SK200 pridobijo javno lastniško investicijo oz. direkten kapitalski vložek sklada v višini do 200.000 EUR, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20% delež zneska (minimalno 40.000 EUR), ki ga v podjetje vloži Sklad.
 • Ta sredstva so namenjena podjetjem, ki že ustvarjajo prve prihodke s prodajo svojega produkta in potrebujejo dodaten kapital za širitev na globalne trge. 
ODDAJ PRIJAVO


Pred-selekcijski postopek za SK75 in SK200

 • Prijava pred-selekcijski postopek za financiranje s produkti SK75 in SK200 sicer ni obvezna, je pa priporočljiva, saj podjetja v njem lahko pridobijo do 40 točk (od skupno 100 točk) za potrebe posameznega razpisa.  
 • Pred-selekcijski postopek za produkta SK75 in SK200 za podjetnike predvideva tudi vsebinsko (mentorsko in izobraževalno podporo), in sicer prek udeležbe na delovnem vikendu (za produkt  SK75), udeležbe v programu priprave na investicijo (za produkt SK200) in nastopa na demo dnevu.
 • Podjetniki gredo na demo dnevu čez ocenjevalni postopek, v katerem sodelujejo tudi izkušeni start-up mentorji, kar predstavlja dragoceno dodano vrednost celotnemu postopku.
 • Iniciativa Start:up Slovenija, ki je organizator pred-selekcijskega postopka, bo skladu posredovala poročilo o doseženih točkah sodelujočih podjetij. 
Po tem, ko podjetje pridobi pozitivno oceno sklada in podpiše z njim podpiše pogodbo za izbrani finančni produkt, je podjetniku za določeno obdobje na voljo sodelovanje z izbranim izkušenim start-up mentorjem, ki sodeluje tudi v strokovnem svetu podjetja. Prav tako pa podjetje, ki pridobi finančna sredstva sklada, prejme celostno strokovno in administrativno podporo s strani dodeljenega podjetniškega svetovalca in je vključeno v 3-mesečni intenzivni izobraževalni program.

Oddate lahko samo eno prijavo

Inovativno start-up podjetje se lahko glede na razvojno fazo, v kateri se nahaja, prijavi v pred-selekcijski postopek samo za en izbran razpis oz. produkt. Na svoj e-naslov bo prejelo potrdilo o prijavi plus .pdf prijave. Sistem upošteva samo dejansko oddane prijave in ne osnutke, shranjene v centralnem prijavnem sistemu, na kar bo sistem podjetnika tudi opozoril prek e-maila. 

Glavni ocenjevalni kriteriji v postopkih pred-selekcije

 1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe.
 2. Razumevanje problema.
 3. Rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost.
 4. Segment kupcev in kanali.
 5. Toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki.
 6. Osebna predstavitev

  Dodatna opozorila

 1. Bodite kratki, jedrnati in konkretni.
 2. Upoštevajte ocenjevalne kriterije.
 3. Bodite pozorni na pravočasno registracijo v centralni prijavni sistem in oddajo prijave. 
 4. Za nastop na demo dnevu pripravite res odlično prezentacijo. Pomagali vam jo bomo izpiliti na start-up šoli oz. delovnem vikendu ali v programu priprave na investicijo.
 5. Temeljito poglejte in upoštevajte formalne pogoje razpisov P2, SK75, SK200. Vsi razpisi so objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. 
 
Avtor: Blaž Kos, 17. 03. 2015
 
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!