Izbor za Start:up TURO

Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev udeležencev Start:up TURE, bo strokovna komisija na kick-off dogodek in Start:up vikend z DEMO večerom, povabila le izbrane ekipe, ki bodo zadostile minimalnim vstopnim kriterijem (vsaj 15 točk od 30) skladnimi s sledečimi ocenjevalnimi kriteriji:  
 
1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 10)
Vodja start-up ekipe ima jasno vizijo, kako bo pokril ključna področja razvoja startupa: inženirski del, design (oblika in uporabnost produkta) in marketing (prodajne veščine in znanja). Člani ekipe dokazujejo visoko stopnjo zaveze za realizacijo projekta.
 
2. Identifikacija problema/ potrebe na trgu (maksimalno število točk = 5)
Startup je jasno identificiral  problem/potrebo ciljne skupine, ki bi jo zadovoljil s svojim produktom/storitvijo.
 
3. Rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost (maksimalno št. točk = 5)
Startup ima jasno razdelano idejo in dobro razvite minimalne lastnosti produkta ali storitve.
 
4. Segment kupcev in kanali (maksimalno število točk = 5)
Startup ima jasno idejo glede segmentov potencialnih kupcev.
 
5. Stopnja razvoja (makismalno število točk = 5)
Startup ima razvit prototip, izvedeno testiranje pri ciljni publiki ali izdelano kakršnokoli drugo pilotno raziskavo produkta/storitve.
 
 
PRIJAVI SE ZDAJ!
 

Ogrevanje za vikend

V petek 25. novembra 2016 s pričetkom ob 16.00 uri, se bomo ogreli tako, da se bomo dobro spoznali in formirali ekipe in ideje, ki jih bomo nato pilili na Start:up vikendu v soboto in nedeljo. Ekipe bodo oblikovale/pilile svoj poslovni model, predstavitev in produkt ter se ob zaključku predstavile pred strokovno komisijo na DEMO večeru, ki bo odločala o vstopnicah v intenziven enomesečni program Start:up TURE.
 
PRIJAVI SE ZDAJ!
 

Start:up vikend

Start:up vikend bo potekal od petka 25. do nedelje 27. novembra 2016 v prostorih Tovarne podjemov.
 
Na vikendu bodo prijavljene podjetniške ekipe s pomočjo svetovanja vrhunskih mentorjev pilile svoj poslovni model, predstavitev in produkt.
 

Dogodek bo povezoval in vodil Jure Verhovnik, ki ima 15 let izkušenj z delom s startupi in podjetnimi posamezniki pri razvoju ideje v zelo zgodnjih fazah. Jure bo sestavil »dream team« izkušenih podjetniških mentorjev, ki so začetno pot startupa uspešno prehodili in bodo oboroženi z znanjem, prijavljenim podjetnikom in podjetnim posameznikom pomagali naredit bliskovit napredek pri razvoju ideje, poslovnega modela in produkta.
 
Ob koncu vikenda bodo ekipe svoje ideje predstavile strokovni komisiji na DEMO večeru, ki bo podelila  vstopnice v intenziven enomesečni program Start:up TURE.
 
 
PRIJAVI SE ZDAJ!
 

DEMO večer z izborom startupov v Start:up TURO

DEMO večer bo potekal 27. novembra 2016 zvečer ob zaključku Start:up vikenda, ko se bodo pred strokovno komisijo predstavili na Start:up TURO prijavljeni startupi. Vsaj petčlanska strokovna komisija bo odločala o vstopnicah v intenziven enomesečni program Start:up TURE.
 
Strokovna komisija bo odločala v skladu s sledečimi ocenjevalnimi kriteriji in točkovnikom (skupaj je možno doseči 35 točk):

1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 10)Interdisciplinarna ekipa pokriva področje razvoja (inženirski del), designa (oblika in uporabnost produkta) in marketinga (prodajne veščine in znanja), ki že ima izkušnje z razvojem startupov. Člani ekipe dokazujejo zavezo za realizacijo projekta.

2. Razumevanje problema (maksimalno število točk = 5)Startup ekipa jasno razume problem segmenta uporabnikov. Za dobro razumevanje problema ima ekipa jasno zastavljen proces odkrivanja strank, v obliki intervjujev, pristajalnih strani ali drugih metod ter akcijski načrt za izvedbo.
 
3. Rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost (maks. št. točk = 5)
Startup ima jasno opredeljeno rešitev (določene minimalne lastnosti produkta ali storitve), ki je že v fazi konkretizacije (prototip, skice, …). Startup ima jasen akcijski načrt, kako bo ustreznost rešitve glede na problem/probleme tudi ustrezno preveril pri uporabnikih. Jasno je artikulirana edinstvena ponujena vrednost ter jasno definirana in utemeljena neulovljiva prednost (jedrna kompetenca, zaščitena intelektualna lastnina, prednost prvega na trgu, poslovna skrivnost, specifično znanje, mreža povezav, izkušnje v panogi, …).
 
4. Segment kupcev in kanali (maksimalno število točk = 5)
Startup ima jasno opredeljene segmente kupcev, natančno izdelane profil(e) zgodnjih uporabnikov.
 
5. Toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki (maksimalno število točk = 2,5)
Startup ima jasno in realno opredeljene potencialne prihodkovne kanale. Ključni kazalniki so jasno opredeljeni (uporabni, dostopni in pregledni) ter popolnoma skladni s panogo.

6. Stopnja razvoja (maksimalno število točk = 5)
Startup ima razvit prototip, izvedeno testiranje pri ciljni publiki ali izdelano kakršnokoli drugo pilotno raziskavo produkta/storitve.

7. Osebna predstavitev (maksimalno število točk = 2,5)
Osebna predstavitev vsebuje ključne informacije (jasna in argumentirana predstavitev vseh elementov vitkega okvirja in predstavitve ekipe). Nastop podjetnika je prepričljiv in v celoti izkazuje ključne podjetniške lastnosti (vizijo, samozavest, poglobljeno poznavanje trga,…).

V intenzivni enomesečni program bo komisija povabila minimalno 3 najbolje ocenjene startupe. V kolikor bodo več kot trije startupi presegli skupno 18 točk se lahko komisija odloči, da v program povabi dodatna startup podjetja.
 
 
PRIJAVI SE ZDAJ!
 

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!