SIO-Tovarna podjemov 2020-22

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja »SIO«, ki z izvedbo aktivnosti, oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Aktivnosti se izvajajo za naslednje ciljne skupine:
  • Inovativni potencialni podjetniki
  • Nova in obstoječa inovativna podjetja »startup«
  • Hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.
  
Cilj izvajanja aktivnosti je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem startup podjetij, spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja  novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.
 
 
Predmet izvajanja aktivnosti
 
Podpora se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, svetovanjem. Različni vsebinski sklopi se izvajajo v različnih fazah razvoja ideje/podjetja, in so razdeljeni v naslednje faze:
 
Faza 1 je podpora procesu poslovne ideje.
V tej fazi ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
 
Faza 2 je faza podpore rasti in razvoja startup podjetjem.
V tej fazi se usmerjamo v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
 
Faza 3 je faza v kateri izvajamo podporo rasti in razvoju hitrorastočih podjetij »scale up« podjetij.
Faza je namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Tovarna podjemov pri izvajanju Faze 3 sodeluje tudi z drugimi partnerskimi SIO-ti: Aktivnosti Tovarne podjemov v okviru operacije „SIO Tovarna podjemov 2020-22“ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 
 
 
 

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!